Mattenburg3.jpg

Symposium Benegora   “Houden wij het warm?”

 Op 23 januari was er een symposium voor leden van Benegora en Namiro in het gemeentehuis in Hoogerheide met als thema “Houden wij het warm?”. 

Na een welkom door Jan Andriese als voorzitter van Benegora, voerde wethouder  Jeffrey van Agtmaal namens de gemeente Woensdrecht het woord. Hij sprak o.m. zijn waardering uit voor dit initiatief en de goede opkomst. Medewerkers van Eneco gingen uitgebreid in op de mogelijkheden en onmogelijkheden voor onze regio ten aanzien de energietransitie. De rol en de gevolgen voor de natuur nu en in de toekomst kwam ook uitgebreid aan de orde. Aan het einde was volop gelegenheid tot het stellen van vragen, overleg en het uitwisselen van ideeën. De deelnemers hebben veel informatie gekregen en het is duidelijk geworden dat nog veel keuzes gemaakt moeten worden en dat dit zeker niet eenvoudig is. Wordt vervolgd!...