Mattenburg3.jpg

ZE-BRA

De ontwerpvergunning van het windturbine project ZE-BRA heeft ter inzage gelegen.
De regionale milieuverenigingen hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend.
En in een laatste poging om bepaalde voorzieningen geregeld te krijgen is nog ingesproken.
Ondanks alle goede argumenten lijkt het erop dat de gemeenteraad de verklaring van geen bezwaar aanneemt.

Lees meer:

.. ZE-BRA zienswijze regionale milieuverenigingen

...Inspreekreactie ZE-BRA regionale natuur en milieuorganisaties

...Bijlage 1 Fauna algemeen

...Bijlage 2 Wespendief in het bijzonder 

.. Bijlage 3 Geluid