Korteven7.jpg

PFAS/PFOS


Voor de aanleg van de Oosterweelverbinding in Antwerpen gaat heel veel zwaar verontreinigd slib naar boven komen.
De provincie wil de bagger in de al zwaar door PFAS verontreinigde Westerschelde laten storten.
Belgische en Nederlandse milieuverenigingen hebben gezamenlijk bezwaar gemaakt.

Lees meer ....