Hoogerheide2.jpg

Nieuws uit Belgie (overgenomen artikel)

Het is toch weer gelukt een federale regering te vormen, de Vivaldi regering. Het kabinet wil vasthouden aan de kernuitstap in 2025. Maar ….daar zitten nog wel wat haken en ogen aan.

Hieronder nieuws vanuit de kerncentrale Doel.

Wat de politieke toestand betreft:

Thierry Saegeman, CEO van de Nucleaire Business Unit bij ENGIE Electrabel, gaf zijn medewerkers deze week toelichting bij de gevolgen van het regeerakkoord en we delen de video met zijn boodschap graag met jullie. Klik op deze link om de video te bekijken.

Wat de pandemie betreft:

Vandaag was er in de media sprake van een zogenaamde ‘corona-uitbraak’ in Kerncentrale Doel. Daarover willen we het volgende kwijt: in de kerncentrale van Doel zijn onder het Electrabel-personeel vandaag (16 oktober) 12 personen besmet met het coronavirus en onder de medewerkers van externe contractorfirma’s 14 personen (dus een totaal van 26 actuele besmettingen). Op een populatie van gemiddeld 1000 interne en 1000 externe medewerkers, volgen we hiermee de Belgische evolutie. Een groot aantal van de positief geteste mensen komt voort uit intern contactonderzoek en de testmogelijkheid op site. Het feit dat we deze mensen zeer snel kunnen detecteren en in quarantaine kunnen plaatsen, zorgt er mee voor dat de verdere verspreiding op de kerncentrale van Doel stopt. Electrabel doet er alles aan om van de kerncentrale een corona-vrije werkplek te maken. Zo werden er op donderdag 15 oktober opnieuw verstrengde maatregelen op onze site ingevoerd. De absolute prioriteit van Electrabel Kerncentrale Doel blijft het garanderen van de gezondheid van onze medewerkers, de nucleaire veiligheid en de bevoorradingszekerheid. Wij blijven de situatie monitoren van dag tot dag, zodat we de maatregelen indien nodig kunnen bijsturen. Aanvullende informatie vinden jullie hier: https://nuclear.engieelectrabel.be/nl/news/corona-situatie-onze-kerncentrales-onder-controle-door-striktepreventiemaatregelen 

BENEGORA INFO nr 111 (Juni 2020) is uitgegeven

Klik hier om de BENEGORA INFO te lezen.  Benegora info is het leden en donatuersblad van Benegora, het wordt digitaal verzonden en gepubliceerd op deze website. Overname en herpublicatie van artikelen is alleen toegestaan onder vermelding van de bron en als het in het belang is van de natuur, flora, fauna en onze leefomgeving waar Benegora voor staat.

Inhoud:  • VAN DE VOORZITTER • GROENBELEIDSPLAN • OMGEVINGSVISIE • ZONNEPARKEN • POORTGEBIED BERGSCHE HEIDE • STIKSTOFPROBLEEM – Landbouw niet de oorzaak? • JAARVERSLAG 2019

STIKSTOFPROBLEEM WOENSDRECHT - VERVOLG

In november vorig jaar schreven we de ZLTO-afdeling Woensdrecht om van de gelegenheid gebruik te maken het roer om te gooien.  De reactie was teleurstellend. Wellicht was de emotie rond nog te sterk om op de kern van ons voorstel in te kunnen gaan.  In een tweede poging proberen we toch een inhoudelijke reactie te krijgen en hebben we voorgesteld gezamenlijk een symposium te organiseren. Volgens ons staat de agrarische sector echt voor ingrijpende verandering.

Lees de brief aan de ZLTO en het college en de raad van de gemeente Woensdrecht 

Brief aan de ZLTO  Bijlage brief

Brief aan het college en de raad van de gemeenste Woensdrecht

Wet levensduurverlenging Doel 1 en 2 ongrondwettig

De verlenging van de vergunning van de kerncentrales Doel 1 en 2 in 2015 was in strijd met de grondwet. Recent heeft het Grondwettelijk Hof, na advies van het Europese Hof van Justitie, de wet die de levensduur met 10 jaar verlengde vernietigd. Twee Belgische milieuorganisaties, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu, hadden de zaak aangespannen omdat, op basis van de EU-verdragen van Aarhus en Espoo, een milieueffectrapportage (MER), (inter)nationale consultatie georganiseerd had moeten worden. De centrales hoeven niet direct stil gelegd te worden omdat het Hof oordeelde dat het risico van stroomtekorten ernstig en reëel is. 

Minister Marghem moet nu aan de slag met een nieuwe wet die uiterlijk 31 december 2022 aangenomen moet zijn. Voor die datum moet er dus een MER,  een inspraakprocedure en grensoverschrijdende raadpleging georganiseerd worden. Als daar aan voldaan is mogen de beide centrales tot 2025 blijven draaien en zo niet, dan moeten ze per ultimo 2022 sluiten.  

Greenpeace België en milieuvereniging BENEGORA hebben eind 2015, op dezelfde gronden, bezwaar gemaakt bij Raad Van State. De uitspraak in deze zaak laat echter nog steeds op zich wachten. Dat is in onze ogen wat merkwaardig gezien de uitspraak van het Europese Hof die al veel langer bekend is en omdat RVS vooraf geadviseerd had, conform internationale verdragen, een MER te maken en grensoverschrijdende raadpleging te organiseren. Dat advies heeft minister Marghem echter naast zich neergelegd. 

Het kan haast niet anders dan dat RvS ons binnenkort in het gelijk zal stellen en de wet dus ook vernietigd. 

Met het oog op jurisprudentie zijn de uitspraken interessant. Het is nu duidelijk dat buurlanden van kerncentrales, binnen een straal van 30 kilometer, recht op inspraak hebben bij ‘ingrijpende wijzigingen’

Wij denken overigens dat we de druk wel op de ketel moeten houden want het is maar de vraag of Doel 1 en 2, Tihange 1 en ook onze eigen kerncentrale Borssele op de afgesproken data inderdaad gesloten gaan worden. In het kader van de klimaatdiscussie gaan er immers al weer stemmen op ze (nog) langer open te houden. Ze worden dan wel ouder maar veiliger?

STIKSTOFPROBLEEM WOENSDRECHT   

Ook Woensdrecht heeft uiteraard met de stikstofcrisis te maken. Benegora heeft de gemeente en de ZLTO-afdeling Woensdrecht gevraagd van de gelegenheid gebruik te maken in de agrarische sector het roer om te gooien. Zoals u weet vragen wij al heel lang om regionalisering en omschakeling van kwantiteit naar kwaliteit. Het bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant heeft als titel "Kiezen voor Kwaliteit".
De tijd is rijp, nu de geesten nog ......lees verder

DOEL THE CONTINUING STORY

Het in mei geconstateerde lek in het koelwatersysteem van Doel 1 is nog steeds niet hersteld en het gaat langer duren dan verwacht. De planning is met twee maanden verlengd.

ENGIE heeft besloten ook het reservekoelwatersysteem van Doel 2 ook maar meteen onder handen te nemen. Die is per slot van rekening ook al bijna 45 jaar oud. Eind december zullen naar verwachting beide reactoren weer stroom leveren.

Een betonrot probleem bij reactor 3 is hersteld en Doel 3 mag weer opstarten. De vierde reactor ligt stil omdat men de kwaliteit van het beton bij deze locatie toch ook eerst maar even wil checken. Tot nu toe heeft ENGIE weinig plezier van de levensduurverlenging van de reactoren Doel 1 en 2. Om nog 10 jaar door te mogen gaan moesten al talloze miljoenen geïnvesteerd worden en daar komen dus nog de onverwachte miljoenen bij. De betonproblemen bij de andere reactoren maken ook nog eens duidelijk dat levensduurverlenging van kernreactoren toch niet zo'n goed idee is.

Ons idee, de basis is en blijft toch oude meuk.

Kerncentrale Doel weer in het nieuws

Doel 1 is één van de reactoren waarvan de levensduur met 10 jaar is verlengd. Voor ons sowieso een slecht besluit en het lijkt er meer en meer op de 10 jaar niet eens gehaald wordt. De incidenten die zich sinds de verlenging hebben voorgedaan maken duidelijk dat het oude meuk is. Betonrot en nu zelfs een lekkage in het nucleaire deel! Nog nooit vertoond. Zou men er zelf ook zo van geschrokken zijn dat de communicatie vergeten werd? Snelle en transparante communicatie is al lang een stokpaardje van Benegora.
De reactor ligt er weer eens maanden uit en dat niet voor de eerste keer. Kan er ten minste niets gebeuren zou je denken! Eerlijk gezegd zijn we daar niet eens gerust op.

 

Lees meer

Kerncentrales in België dicht in 2025

Voor de verandering eens goed nieuws uit België over o.a. de kerncentrale Doel.
Regering besluit de centrales te sluiten in 2025. Onder voorwaarden weliswaar maar toch.


Het begin is er. Lees meer .....

DOEL weer eens in het nieuws.

Uit onderstaand bericht van de communicatieafdeling blijkt dat reactor 4 enige tijd gedraaid heeft terwijl slechts 1 van de 3 sproeisysteem stand by waren.

Lees meer

Algemene Vergadering van Milieuvereniging BENEGORA

wordt gehouden op 28 maart 2018 aanvang 20:00 uur.

Lokatie: MC de Drieschaar, de Ploeg 11, Ossendrecht

Koop je eigen CO2... en vernietig het

WISE en Greenchoice lanceren vandaag een online platform waar burgers, bedrijven en organisaties CO2-rechten kunnen kopen - en die worden dan meteen vernietigt

Meer informatie : https://wisenederland.nl/groene-stroom/wise-en-greenchoice-stoken-de-co2-handel

WISE en Greenchoice lanceren vandaag een online platform waar burgers, bedrijven en organisaties CO2-rechten kunnen kopen - en die worden dan meteen vernietigt.

Lees meer

KERNCENTRALE DOEL

Rond de scheurtjesreaktor Doel 3 en de levensduurverlenging van reaktoren Doel 1 en 2 heeft Benegora (en anderen) zoals u zich nog zult herinneren, veel stampei gemaakt.
Toenmalig minister Schulz zegde toe te pleiten voor gezamenlijke inspecties. Op de sites van het FANC en de ANVS is te zien dat er ook daadwerkelijk bij elkaar meegekeken is.
De recente praktijk is nu ook officieel vastgelegd in een samenwerkingsprotocol.
De bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Jan van den Heuvel en de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Jan Bens ondertekenden op donderdag 14 september 2017 bij de ANVS een samenwerkingsprotocol.
Hiermee hebben zij bestaande afspraken vastgelegd en intensiveren zij waar nodig en mogelijk de reeds bestaande samenwerking. Voor het Samenwerkingsprotocol lees meer.....

Mede dankzij onze inspanningen is dit dan toch geregeld. En verder: DOEL, SLUITEN DIE BOEL!

VEE-CIEUZE CIRKEL

Provinciale Staten van Noord-Brabant steunde onlangs het dappere besluit van GS om de intensieve veehouderij te verduurzamen.
We melden dat onder de kop: Provincie kiest eindelijk eens voor de burger. Maar één zwaluw maakt nog steeds geen zomer,
Ignace van Bebber, oncologisch chirurg, heeft dat in een opiniestuk pijnlijk duidelijk gemaakt. Lees meer....

  • 1
  • 2