Oude berichten

Symposium Benegora   “Houden wij het warm?”

 Op 23 januari was er een symposium voor leden van Benegora en Namiro in het gemeentehuis in Hoogerheide met als thema “Houden wij het warm?”. 

Na een welkom door Jan Andriese als voorzitter van Benegora, voerde wethouder  Jeffrey van Agtmaal namens de gemeente Woensdrecht het woord. Hij sprak o.m. zijn waardering uit voor dit initiatief en de goede opkomst. Medewerkers van Eneco gingen uitgebreid in op de mogelijkheden en onmogelijkheden voor onze regio ten aanzien de energietransitie. De rol en de gevolgen voor de natuur nu en in de toekomst kwam ook uitgebreid aan de orde. Aan het einde was volop gelegenheid tot het stellen van vragen, overleg en het uitwisselen van ideeën. De deelnemers hebben veel informatie gekregen en het is duidelijk geworden dat nog veel keuzes gemaakt moeten worden en dat dit zeker niet eenvoudig is. Wordt vervolgd!...

Brabantse Wal onderdeel van kandidaatstelling UNESCO Geopark Schelde Delta

Onlangs vertegenwoordigde de provincie Noord-Brabant het Geopark Schelde Delta op de internationale conferentie ‘UNESCO Global Geoparks’ in Italië. Dit initiatief wordt ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Oost-Vlaanderen en vele gemeenten en 'streekholders'. Gezamenlijk streven we naar de UNESCO Global Geopark status voor het gebied van de Schelde Delta 

Lees meer .....

Extra Containerafhandeling Antwerpen

De Antwerpse haven wil de containerafhandeling fors uitbreiden. Voor het totale project betekent dat een toename van de stikstofdepositie van zo’n 1100 à 1600 ton/jr. Dat is 5 a 7% van de huidige uitstoot. Een significante stijging met ongetwijfeld ook effecten op o.a. Zuidwest Brabant.

Het Havenbedrijf heeft Benegora expliciet van deze ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Ook de gemeenten Hulst, Reimerswaal en Woensdrecht zijn geïnformeerd over de inspraak mogelijkheid.

De Brabantse Wal is al zwaar belast en zit nu in feite al op slot voor nieuwe ontwikkelingen. Er is alleen ruimte voor zogenoemde prioritaire projecten (In de ZW-hoek bijv. Markiezaat Container Terminal, Aviolanda en Defensie) en het is nog maar de vraag of de daarvoor gereserveerde ruimte voldoende is. Met andere woorden: we hebben meer dan genoeg aan onze eigen stikstof! Daar kunnen we een extraatje uit Antwerpen niet bij gebruiken.

Lees meer

Vaker naar de dokter

Mensen in Roosendaal, Bergen op Zoom en omgeving worstelen vaker met gezondheidsproblemen dan elders in het land. 

Dat heeft consequenties voor de gezondheidszorg.

Hoger dan Gemiddeld

  • Gebruik huisartsenzorg is 4 procent hoger dan gemiddeld
  • Percentage mensen met hartfalen ligt 20 procent hoger
  • Percentage mensen met COPD/astma 8 procent hoger
  • Percentage mensen met diabetes 36 procent hoger
  • Percentage mensen met kanker 10 procent hoger

Bron: Vektis 2016

In bijgevoegd artikel (BNdeStem 26 oktober j.l.) ontbreekt o.i. een mogelijke oorzaak: De luchtkwaliteit in de Zuidwesthoek van Brabant. De regio ligt onder de rook van het industriële (chemische) complex en de kerncentrale Doel in het Antwerpse havengebied

BENEGORA INFO nr 109 (Oktober 2018) is uitgegeven

Klik hier om de BENEGORA INFO te lezen.

Benegora info is het kwartaalblad van Benegora, dit is het eerste expemplaar dat alleen digitaal verzonden is.

KERNCENTRALE DOEL


Doel1 moest weer eens ongepland stilgelegd worden. Problemen met de koeling in het nucleaire deel.
Het zoveelste incident. De levensduurverlenging wreekt zich ... lees meer

Statiegeldalliantie groot succes

Ook Benegora heeft zich als partner aangesloten. Heel veel gemeenten zijn ook over de streep.
Op 15 maart staat het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. De druk wordt zo flink opgevoerd. Lees meer....

Lezing Culturele Commissie Protestantse Kerk - Ossendrecht

MAANDAG 5 maart 2018 om 20.00 UUR met Bram van Ojik, oud-fractievoorzitter

Tweede Kamer-lid van GroenLinks, spreekt over locale- en actuele thema’s, kernenergie/Doel. Lees de flyer....

STATIEGELDALLIANTIE


Onder deze naam wordt in Nederland en België actie gevoerd om statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes voor elkaar te krijgen.
Er hebben zich al veel gemeenten en organisaties aangesloten. In die zin is het al een groot succes.
Benegora heeft zich met onderstaande tekst ook opgegeven:

"Afval hoort niet op straat, laat staan in de natuur waar het desastreuze gevolgen heeft.
Statiegeld is een probaat middel in de strijd tegen zwerfafval en het is een effectief systeem om afval te scheiden en recyclen.
Het draagt bij aan, en onderstreept de noodzaak van een circulaire economie".


We hebben ook wethouder van Agtmaal op de actie geattendeerd en verzocht de gemeente als partner aan te melden.
Dat is inmiddels gebeurd. Ook Bergen op Zoom en Roosendaal ondersteunen de oproep. Net zoals bijna 'tout' NL en BE.
Terecht: het is overduidelijk dat convenanten niet werken. Het bedrijfsleven heeft lang genoeg de tijd gehad hun beloftes waar te maken.
Hoogste tijd om nu een duurzame stap af te dwingen.

Natuurcompensatie containerterminal komt mogelijk toch nog goed.


Begin januari ontstond er veel commotie toen bleek dat IVN Groene Zoom, samen met Benegora, een zienswijze had ingediend over de plannen om in de buitenhaven bij de Burgemeester Peterssluis een containerterminal aan te leggen. De aanleg gaat ten koste van circa 2 ha schor en een rietkraag die onder meer van belang zijn voor vogels uit het aangrenzende Natura 2000-gebied Zoommeer. Omdat de al 10 jaar geleden afgesproken natuurcompensatie nog steeds niet is uitgewerkt, laat staan gerealiseerd, hebben de natuurorganisaties er al bijna een jaar geleden bij de gemeente op aangedrongen dat snel te regelen, maar helaas hebben we op dat verzoek geen inhoudelijke reactie ontvangen.

Lees meer