Oude berichten

LUCHTKWALITEIT

Het rapport over de luchtkwaliteit bij industriegebied Antwerpen 2016 is gereed.
De belangrijkste conclusies uit de metingen zijn dat de jaargemiddelden concentraties in Woensdrecht in 2015 en 2016 van de stoffen stikstofdioxide(NO2), fijn stof (PM10), en benzeen (C6 H6) voldoen aan de luchtkwaliteisen uit de Wet milieubeheer, afnemen.
Is er is sinds de jaren 90 veel door EU-regelgeving veel verbeterd maar dat wil niet zeggen dat we in onze regio kunnen spreken van frisse en schone lucht. Satellietfoto's laten duidelijk zien dat o.a. de regio Antwerpen en West-Brabant tot de smerigste behoren.
De twee rapporten zijn te vinden op de site van de provincie Brabant: www.brabant.nl/luchtkwaliteit