Dossiers

DOSSIERS

 

Benegora heeft vaak samen met andere milieuverenigingen en organisaties nu en in het verleden vele maatschappelijke onderwerken over het milieu in onze omgeving aangekaart. In de volgende dossiers kunt u meer lezen over de inspraak en details van deze onderwerpen. 

PFAS/PFOS - lees meer ...

ZE-BRA zienswijze en inspraak - lees meer ...

Maintenance Valley - lees meer ...

- Poortgebied Bergse Heide Evaluatie convenant uitgesteld. Waarschijnlijk i.v.m. juridische problemen rond grondaankoop. lees meer in info 111

- Containerterminal(s) Geen nieuwe ontwikkelingen, vergunningproblemen?

- Mountainbike routes Grenspark De ergste kou is uit de lucht nu het Grenspark toch besloten heeft een vignet in te voeren en ook daadwerkelijk vast te houden aan: mountainbiken alleen op de daarvoor aangelegde routes. Terecht, want in het beheerplan was toch vastgelegd dat de verschillende doelgroepen gescheiden zouden worden. Daarvoor moet je dan wel de paden, waar nodig, aanpassen of aanleggen en daarna handhaven. Als we ons nu allemaal een beetje redelijk(er) gedragen komt het vast goed. We willen nog wel graag een keer met het Grenspark in gesprek over de vergunning en de uitvoering van de aanleg van de nieuwe paden. Daar is echter tot heden weinig animo voor. - Hoogspanningsstation TenneT TenneT zoekt een geschikte locatie van maar liefst 12 hectare ‘ergens’ ten Noorden van BoZ. Er zijn diverse opties maar de ideale bestaat niet, dat is al wel duidelijk. Het station is hard nodig en zal er komen, maar hoe en waar?

- Snelfietsroute Bergen op Zoom – Roosendaal Erg snel gaat het nog niet. De Rijtuigweg levert de nodige problemen op. In het concept plan sneuvelen nogal wat bomen. De reactie op ons commentaar laat nog op zich wachten.

- Fietspad Halsters Laag Ook dat gaat niet zo snel. Het materiaal voor de verharding en niet onderzochte effecten zijn nog steeds niet opgelost. Overleg moeizaam.

- Bezoekerscentrum Erebegraafplaats De Stichting Bezoekerscentrum militaire erevelden Bergen op Zoom heeft commentaar gevraagd op de locatie en het ontwerp. Met wat passen en meten is de locatie geen probleem, het fraaie ontwerp wel. Grote glazen wanden is vragen om problemen, daar zijn vogels niet blij mee. Hopelijk komen we er uit en krijgt de stichting de financiering voor dit mooie plan rond.