Maintenance Valley

Maintenance Valley

Benegora en andere natuur- en milieuverenigingen zijn door Woensdrecht uitgenodigd deel te nemen aan het overleg over de ontwikkeling van Maintenance Valley. In het kader van het innovatieproces in Nederland is het de bedoeling dat Woensdrecht een belangrijke rol krijgt m.b.t. onderhoud, reparatie en revisie in de civiele en militaire luchtvaartsector. Uitbreidingen kunnen deels gerealiseerd worden binnen het huidige terrein van Stork/ Fokker en de vliegbasis. Er is echter ook voor zgn. baangebonden bedrijven een circa 30 ha groot nieuw industrieterrein nodig zo blijkt uit de in opdracht van provincie en gemeente uitgevoerde locatiestudie. Zonder dat nut en noodzaak, laat staan haalbaarheid, is aangetoond wordt het project door het college en de raad omhelsd. De N&M-verenigingen BMF, Brabants Landschap, Namiro en Benegora hebben aangegeven dat het in het beoogde gebied, op grond van bestaande wet- en regelgeving, niet kan. Gezamenlijk zijn een aantal randvoorwaarden geformuleerd en ingebracht.

Te raadplegen documenten:

Kamervragen Groen Links - antwoord VROM

Locatiestudie (Provincie Noord-Brabant):

Randvoorwaarden N&M-verenigingen

Inspraak Benegora Opinieraad 14 maart 2007 1ste termijn

Inspraak Benegora Opinieraad 14 maart 2007 2de termijn

Inspraak Namiro Opinieraad 14 maart 2007