MOUNTAINBIKE ROUTES GRENSPARK

Onlangs zijn speciaal aangelegde MTB-routes geopend. Een doorslaand succes, in die zin dat het storm liep en het veel te druk werd in het grenspark.
Aanleiding voor de natuur- en milieuverenigingen een brief te schrijven aan het bestuur. De Kalmthoutse heide is een Natura2000 gebied.
Dat houdt in dat de natuurbelangen op de eerste plaats komen en de mens er hooguit te gast kan zijn.

Lees meer ...