MESTFABRIEKEN IN HET BUITENGEBIED?

Grootschalige mestbewerking, zeg maar mestfabrieken, dreigen ook in de buitengebieden terecht te kunnen komen. De gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen in de regio verzoeken de colleges & raadsleden van de gemeenten op de Brabantse Wal met de grootst mogelijke klem de inwoners van hun gemeente én de Brabantse Wal te behoeden voor grootschalige mestbewerking en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant te laten weten dat gezondheid en welzijn belangrijker zijn dan de belangen van de dierenindustrie. Bovendien, en minstens zo belangrijk, de overmaat aan stikstof op de Brabantse Wal is al zó groot dat er geen ‘molletje’ meer bij kan.

Hoewel op basis van het Bestemmingsplan-Buitengebied o.i. grootschalige mestbewerking in de gemeente Woensdrecht niet mogelijk is, verzoeken wij College en Raad toch aan de oproep gehoor te geven met het oog op de Brabantse Wal. De stikstofdepositie is al vele malen hoger dan de norm waardoor niet alleen de natuur onder zware druk staat maar waardoor ook andere activiteiten, zoals woningbouw etc., ook in het gedrang komen.

Voor de brief en bijlagen:

Locaties                  Bijlage 1                 Bijlage 2              Bijlage 3