WOENSDRECHT WIL GEEN MESTFABRIEKEN

In 2017 besloot Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant dat mestbewerking (zeg maar mestfabrieken) alleen nog op industrieterreinen toe te staan. Ze bezweken onder de krachtige lobby van bedrijven en de mestsector en zijn nu op zoek naar locaties in het buitengebied. De gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen in de regio hebben colleges en gemeenteraden op de Brabantse Wal verzocht daartegen in 'opstand' te komen. Zie eerder bericht op deze site.
D66 Woensdrecht had het onderwerp deze week in de raad geagendeerd. We hebben uiteraard gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken. Na een goede discussie gaven alle partijen aan een motie van D66 te willen steunen.
Voor de inspraak en de motie zie de bijlagen. Met de volgende link kunt u desgewenst de Opinieraad van 26 januari terug luisteren.
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/mestfabriek-taboe-voor-raad-en-milieuclubs-woensdrecht-slecht-voor-gezondheid-en-natuur~ab2692e2/  

Bijlage 1: Inspreken opinieraad             

Bijlage 2: Motie D66