Relatie veehouderij en longkanker

Omroep Brabant besteedde aandacht aan de relatie humane gezondheid en veehouderij.

Er zou een relatie zijn tussen veehouderij, fijnstof en longkanker. Het signaal dient serieus genomen te worden en nader onderzocht. Daarnaast zijn er echter ook bekende gezondheidsklachten, die geen uitstel dulden.

Ten aanzien van de mogelijkheid van longkanker dient er op de korte termijn een multivariate analyse gedaan te worden door het landelijke kankerregistratiebureau (IKNL) met medewerking van personen die economisch en politiek niet gebonden zijn. Wij denken dat ook de heren medici (Ignas van Bebber Jeroen Boschziekenhuis en Henk Jans GGD)het hierover wel eens.

De uitzending bij Brabant Nieuws kan men terug zien via deze link (even naar beneden scrollen): http://www.omroepbrabant.nl/?news/2459341003/Meer+longkanker+in+Brabant+door+intensieve+veeteelt.aspx

Naderhand werd het nog besproken in het programma Onder Ons. Dit wordt elk uur herhaald om 5 minuten voor het uur. Nu nog niet vrij gegeven, maar morgen te vinden:http://www.omroepbrabant.nl/Uitzendinggemist.aspx?type=tv&id=1139


In de radio-uitzending die daarop volgde werd het meer uitgebreid besproken. Er werd gesproken over rook gerelateerde kankersoorten zoals longkanker en blaaskanker.

V.w.b. de blaaskanker gaan de Zeeuwen en Brabanders gelijk op. Maar bij longkanker is er een groot verschil ten nadele van de Brabanders. Het zijn cijfers, waarvan we de doorgronding graag aan de medici overlaten. Er is echter reden tot zorg.

Het kan niet anders. Er moet ingegrepen worden in de omvang van de veestapel.