In memoriam Ton van Rijen

Wij werden opgeschrikt door het plotseling overlijden van onze oud-voorzitter Ton van Rijen. Ton was al actief voor Benegora maar toen hij stopte met werken werd hij in 1991 tot voorzitter benoemd. Hij is 14 jaar lang onze gedreven, betrokken, inspirerende en overtuigende voorzitter geweest.

Benegora had een paar kwakkel-jaren achter de rug na het overlijden van de markante voorzitter Robert Deeleman.

Ton ging er vol tegen aan en hij was 14 jaar lang een gedreven, betrokken, inspirerende en overtuigende voorzitter.

BENEGORA staat voor Belgisch Nederlands Grensoverleg Regio Antwerpen.

Dat overleg stond Ton op het lijf geschreven. Hij wilde meepraten, aan tafel zitten, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium en bij voorkeur vóórdat meningen gevormd waren. Want Ton had ideeën zat.

Onze regio, Zuidwest-Brabant, kende hij als zijn broekzak en die lag hem na aan het hart. Hij vond dat men in den Bosch, een schromelijk tekort aan aandacht had voor de problemen en de schoonheid van de streek. Maar dat veranderde snel.

Ton nodigde de CdK, de heer Houben, uit om persoonlijk poolshoogte te komen nemen. Die wilde wel, maar…. in cognito!

Er werd een busje gehuurd en de heer Houben kreeg alle hoeken en gaten van de regio te zien. Hij had echt geen idee van de omvang van de industriële ontwikkelingen net over de grens en de impact op de Zuidwesthoek.

Een direct gevolg was dat de nieuwe burgemeester van Ossendrecht de expliciete opdracht meekreeg om grensoverschrijdende contacten te leggen en, in den Bosch, stond de deur open en men wist ons te vinden.

Een milieuvereniging krijgt wel eens het verwijt een ‘one issue’ partij te zijn.

Lekker makkelijk. Nou, dat wás Benegora al niet en onder Ton’s bewind al helemaal niet.  Hieronder een greep(je) uit de lange lijst van activiteiten. De selectie illustreert de gedreven, betrokken, inspirerende en overtuigende persoonlijkheid die Ton van rijen was.

  • ‘De Brabantse Wal (voor)uitzichten’. Een bijdrage aan een provinciaal symposium
  • ’t Brabants mandje lekt’. Tips en voorstellen voor het provinciaal waterhuishouding plan
  • Voorstel: Sporthotel Wilhelminakazerne à la Papendal. Wieleridee avant la lettre
  • Lakprofielen groeve Boudewijn
  • Ontwerpen voor de nieuwe woonwijk Bergse Haven
  • Gezamenlijke visie van Benegora, de Brabantse en Zeeuwse milieufederatie, op het Delta-gebied tussen Goes en Roosendaal
  • Educatief project De Brabantse Wal. Bestuurslid Jan Andriese kreeg de “opdracht” een lespakket te ontwikkelen. Hij was toch onderwijzer!
  • Et cetera, et cetera, et cetera

Ton deed veel, héél erg veel, zelf maar schakelde ook studenten in van bijvoorbeeld Hogeschool Larenstein en de TU-Delft, begeleidde die ook, resperctievelijk zat andere bestuursleden achter de broek.

En niet te vergeten ons periodiek BENEGORA INFO die Ton vaak geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nam.

De Brabantse Wal was misschien wel Tons’ oogappel. Hij was de initiator van de stichting de Brabantse Wal. Samen met Namiro en een aantal Heemkundekringen werd in 1995 de stichting opgericht. Als eerste activiteit werden wandelroutes uitgezet en er werd een gids gedrukt. Een groot succes, binnenkort komt de vijfde druk uit. Willem de Weert was (en is) in dit geval het ‘werkpaard’.

Ton vond dat er ook een boek moest komen en vond dat ‘partner in crime’ Willem de Weert dat moest schrijven. Het duurde even maar het boek ‘Ontdek de Brabantse Wal’ kwam er. Een geweldig mooi boek en al bijna de helft van de tweede druk is verkocht.

Ton trad in 2005 af als voorzitter. Maar denkt u maar niet dat we niets meer van hem hoorden. Hij bleef betrokken en regelmatig ontvingen we een mailtje. Complimenten voor een goede brief of INFO, maar ook met onderwerpen en tips waar we aandacht aan zouden kunnen besteden. Tot voor kort nog met betrekking tot de kerncentrale Doel. Daar hebben we veel aandacht aan besteed maar Ton had nog een aantal zaken die we ook zouden kunnen / moeten aankaarten en verwees ook naar zijn rapportje  ‘Doel, matig beleid’ dat hij een eeuw geleden al eens schreef. Als er niet snel genoeg gereageerd werd kwam er al snel een herinnering.

Hoewel zijn gezondheid al langere tijd te wensen overliet was Ton tot zeer recent nog ‘Still alive and kicking’. Het was dan ook flink schrikken toen we het bericht kregen dat Ton was overleden.

Het bestuur van de milieuvereniging BENEGORA is Ton voor zijn inzet en bijdragen bijzonder dankbaar.