GEMEENTEN moeten terughoudend zijn bij vergunningen pluimvee- en varkenshouderijen

Manon de Boer/BD

DEN BOSCH - Gemeenten moeten zich 'tot het uiterste inspannen' om ontwikkelingen bij pluimvee- en varkenshouderijen die leiden tot extra gezondheidsrisico's te voorkomen. Dat adviseert de provincie in een brief aan de colleges van B en W.

De richtlijn volgt op de onderzoeken die aantonen dat de uitstoot van veehouderijen effect heeft op de gezondheid van omwonenden. Er loopt vervolgonderzoek. De uitkomsten daarvan worden begin volgend jaar verwacht. Daarna moeten de resultaten in landelijke wetgeving worden vervat.

Tot het zover is, is terughoudendheid bij de vergunningverlening vereist, aldus de provincie. "Uit voorzorg", schrijft commissaris van de koning Wim van de Donk. "Het is niet aan de samenleving uit te leggen dat we nu vergunningen verlenen terwijl binnenkort kan blijken dat hiervoor knelpunten aangaande gezondheid voor omwonenden zijn ontstaan. Knelpunten die dan vervolgens weer met veel geld moeten worden opgelost." Bij aanvragen van pluimvee- en varkenshouderijen die leiden tot meer fijnstofemissie in een al veedicht gebied, moeten gemeenten in gesprek gaan met de ondernemer. Biedt dat geen soelaas, dan moeten gemeenten zich volgens de provincie 'tot het uiterste inspannen om de ontwikkeling te voorkomen'.