Petitie Red de Biokoe

De biologische melkveehouders zijn zo ongeveer de enigen in de vee-industrie die circulair werken en niet verantwoordelijk zijn voor het mestoverschot. Het kabinet wil dat ook biologische koeien geslacht worden zodat 'gangbare koeienboeren' extra mest kunnen gebruiken (derogatie).


Te gek voor woorden dat de biologische sector ook moet boeten, biologische boeren verdienen vrijgesteld te worden, ze zijn deel van de oplossing, niet van het probleem..

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer het voorstel van staatssecretaris van Dam.Breng hem op andere gedachten.

Graag aandacht voor een petitie 'Red de biokoe' hierbij de link: https://petities.nl/petitions/red-de-biokoe?locale=nl