MEGA KIPPENBEDRIJF

Milieuverenigingen tekenen bij Raad van State beroep aan tegen de plannen van de leghennenhouderij aan de Weg naar Wouw in Huijbergen. Het bio-bedrijf wil zijn systeem wijzigen. Het aantal dieren neemt met 6.000 af tot ruim 101.000 leghennen maar de ammoniakuitstoot neemt met 57% toe.

Raad van State torpedeerde in 2013 de plannen van dit bedrijf al eens en het kon alleen blijven bestaan door, om de natuur te beschermen, de ammoniakuitstoot sterk te verminderen. De limiet was bereikt. . Merkwaardig genoeg heeft de provincie nu, bij een enorme toename van de uitstoot, toch een Natuurbeschermingswetvergunning verleend. Zij doet dit op basis van nieuwe wetgeving. Om bedrijven toch te laten uitbreiden heeft het Ministerie van Economische zaken de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. Volgens deze absurde regeling zou het bedrijf nu ineens wel de ammoniakuitstoot praktisch mogen verdubbelen. Flora en fauna op de Brabantse Wal en het Grenspark zijn kennelijk niet meer belangrijk en de inmiddels aangetoonde effecten op de volksgezondheid gelden zeker niet voor West-Brabant. Benegora, Namiro en IVN Groene Zoom zijn verontwaardigd dat dit anno 2016 mogelijk is en dat de ZLTO dit soort zaken voor de boeren in orde maakt. Zij vragen zich af of Gedeputeerde Staten van Brabant wel weten dat de ZLTO en de provinciale ambtenaren dit faciliteren. Net nu GS voor Midden- en Oost-Brabant eindelijk maatregelen neemt om de bevolking en de natuur te beschermen tegen de kwalijke uitstoot van de vee-industrie, wordt uitbreiding in West-Brabant mogelijk gemaakt, en hoe. Gedeputeerde Spierings vindt dat de sector ‘daar waar mogelijk’ toch moet kunnen groeien. Vrees voor het waterbed effect is dan ook terecht. De vee-industrie en de uitstoot zal in West-Brabant toenemen. Hopelijk steekt Raad van State weer een stokje voor het gewraakte plan en zijn gemeenteraden alert op dit soort negatieve effecten