Fuseren of niet?

Naar aanleiding van een recent artikel in BN de Stem over Fuseren van Benegora en Namiro geven wij hier onze reactie.

----------------------------------

Mevrouw Annelies Vlaanderen pakte nog een staartje mee van het besloten deel van ledenvergadering van Namiro. Kennelijk net toen voorzitter Jim de Blank desgevraagd antwoordde dat besloten was dat Namiro en Benegora niet samen zouden gaan.

Op grond van dit stukje (mee)gepikte informatie meent mevrouw Vlaanderen de beide verenigingen de les te moeten lezen. Nauw samenwerken vindt ze niet voldoende. We moeten fuseren en snel, we krimpen immers.

Inderdaad, de vergrijzing speelt een rol maar dar het ledenaantal gestaag terug loopt is niet correct. Dat van Namiro is stabiel en Benegora scoorde met de activiteiten rond Doel punten én nieuwe leden. Het is waar, jonge aanwas kan beter en nieuwe bestuursleden vinden is moeilijk. Maar welke vereniging heeft dat niet?

Namiro en Benegora zijn twee oude verenigingen met een totaal verschillende achtergrond en historie. Sinds de oprichting is er veel veranderd, onder andere door Nationale en Europese wet- en regelgeving. Beide clubs zijn dan ook wel degelijk bezig zich te bezinnen op de toekomst en, of Annelies Vlaanderen het nou goed vindt of niet, het tempo en de uitkomst bepalen we zelf.

Bert Zwiers,

Secretaris Benegora.