Oude berichten

Informatie bijeenkomst Doel

De informatiebijeenkomst over Doel in de Raaijberg op 19 jan 2016 is goed bezocht. Veel belangstellenden uit de omliggende gemeenten en ook ver daarbuiten en uit België beluisterden aandachtig de argumenten en kregen informatie over de gang van zaken rond de verlenging van de gebruikersduur van de kerncentrales en de risico's.

Lees de vragen en de antwoorden op de site van de Brabanse Milieu Federatie:

http://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/geslaagde-informatieavond-over-kerncentrales-doel/

Lees achtergond informatie en bekijk de informatie op de site van WISE Nederland:

http://www.wisenederland.nl/stop-kerncentrales-doel

Lees meer

GS-Noord-Brabant eens met Benegora

In reactie op de oproep van Benegora in actie te komen tegen de de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2, schijft Gedeputeerde Staten:  “GS begrijpt en deelt de zorgen in West-Brabant over de kerncentrales Doel 1 en 2 en de wens om inspraak te krijgen in een grensoverschrijdende procedure voor het opstellen van een milieu-effectrapport (MER)”.

Lees meer

Help mee om de gezondheidsrisico’s van de veehouderij in kaart te brengen!

In Brabant wonen veel mensen in de nabijheid van grote hoeveelheden vee. Veel Brabanders maken zich zorgen over de risico’s die dit met zich meebrengt voor hun gezondheid. Bovendien voelen zij zich vaak niet serieus genomen door de vee-industrie en de overheid. Daarom start de Brabantse Milieufederatie een crowdfundingsactie om geld bij elkaar te krijgen voor een breed onderzoek naar de invloed van de veehouderij op de gezondheid van Brabanders. Help je mee?

Lees meer

Nov 2015: GroenLinks deelt de mening van Benegora over noodzaak MER voor doel 1 en 2

Onlangs is door de Belgische overheid bekend gemaakt dat men voornemens is de levensduur van de kerncentrale Doel 1 en Doel 2 te verlengen.

Lees meer

Hier kunt U berichten over onze activiteiten en acties nog een keer nalezen in de oudere editie's van ons verengingsblad Benegora Info.  

Wilt U de bijdrage van Eric Consience nog eens lezen bekijk "Over de schreef" Een Benegora rubriek, die wetenswaardigheden beschrijft aan weerszijden van de grens. Zeker als men daarbij ‘over de schreef’ gaat, grensverleggend bezig is of onze natuurlijke grenswaarden aantast. 

Ook in de media is regelmatig is de lezen over Beengora. Een paar recente artikelen vind U in op de pagina Benegora in het nieuws.

Tenslotte wilt U nog eens nalezen waar we in ons rubriek Actueel over geschreven hebben lees dan Oude berichten.

Veel leesplezier!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sept 2015: BENEGORA INFO nr 104 is uitgegeven.Lees meer.....

INHOUD
 • VOORWOORD
 • NAMIRO JUBILEERT
 • BASF - MILIEUVERGUNNING
 • AVIOLANDA
 • KERNCENTRALE DOEL
 • TOEKOMSTVISIE WOENSDRECHT
 • ENERGY VALLEY
 • COMPENSATIE RANDWEG
 • WIELERCIRCUIT
 • SLUIKRECLAME?
 • WINDMOLENS KABELJAUWBEEK
 • BMF SUPPORTER
 • ECOLOGISCH TUINIEREN 
 • LEVENSDUURVERLENGING DOEL 1 EN 2

Info104

Oude berichten

In dit artikel een aantal vroegere publicaties van die op deze site gestaan hebben.

Lees meer

Een oud woord voor grens is schreef. Over de schreef gaan, is een gezegde met een duidelijke betekenis. Vandaar deze Benegora rubriek, die wetenswaardigheden beschrijft aan weerszijden van de grens. Zeker als men daarbij ‘over de schreef’ gaat, grensverleggend bezig is of onze natuurlijke grenswaarden aantast. Onderstaand vindt u - in volgorde van publicatie - de bijdragen van Eric Conscience.

De Over de schreef  columns trachten integer te beschrijven wat er gewenst of ongewenst gebeurt in onze streek, aan weerszijden van de grens. 

Columns

Nummer 40       Een kilo gezondheid of een kilo economie?

Nummer 39       Vliegbasis Woensdrecht: Hartendief?

Nummer 38      Te laag geboortegewicht door vervuilde omgevingslucht

Nummer 37       Verkeerslawaai en uitstoot: beide verwant aan atherosclerose

Nummer 36      Geluidsoverlast: vooral hinderlijk, maar ook ongezond

Nummer 35      Luchtvervuiling: geclassicifeerd als oorzaak van longkanker

Nummer 34       Kortstondige luchtvervuiling: issue met enorme impact

Nummer 33      Luchtvervuiling: oorzaak van hartfalen en overlijden door hartfalen

Nummer 32       Het syndroom van Hedwige 

Nummer 31       Prangende vragen aan bestuurders en hulpverleners 

Nummer 30       Dromen van BASF 

Nummer 29       Hebben en houwen & liever nog meer 

Nummer 28      Het groene logo van het CDA 

Geschreven naar aanleiding van deze briefwisseling:   Brief Balkenende    antwoord:   Brief Barrosso

Nummer 27       Ik zou wel eens willen weten...

Nummer 26       Piggelmee  Eric maakt zich ernstige zorgen over Antwerpen.

Over het grote aantal Seveso bedrijven (106), de groei, de uitdieping van de Westerschelde en over de spoortunnels die men onder Sevesobedrijven door wilt boren. Wachten we op 'de klap' als in Seveso of worden we alsnog bijtijds allemaal wakker?

Nummer 25       Estuarium of geldstroom?

Nummer 24       de drie R's

Nummer 23       Bent U voor of tegen kernenergie?

Nummer 22       De Brabantse Wal vogelvrij?

Nummer 21       Alleen de zorg van postmaterialisten?

Nummer 20        Darwin: miskend in onze regio

Nummer 19       Smogalarm

De actualiteit laat grote verschillen zien tussen ons land en België inzake smogalarm. Fijn stof concentraties zijn echter niet verschillend constateerde Eric Conscience.

Nummer 18       Proefperiode?

Nummer 17        Groene kerst?

Nummer 16       Zwarte Pieten (over de eindrapportage van het Exxon incident)

Nummer 15       Gescheiden afval; mentaliteit of beleid?

Nummer 14       Onze lucht gemeten

Nummer 13       Hip groen Loesje

Nummer 12       De theorie van Ed Lof

Nummer 11       Fijn stof: een sluipende killer

Nummer 10       De 'herinrichting'van de Scheldeweg

Nummer 9         September 2008  De gifwolk van Esso Antwerpen op 3 september 2008 om 12.15 uur bij komt bij  Esso ‘slechts’ 65 kilo H2S (waterstofsulfide).vrij in de lucht

Nummer 8         Mossel cultuur?  Over de teloorgang van de Zeeuwse mossel cultuur (!?)

Nummer 7         Alle risico's voor de burger?

Nummer 6         Lijst Landroof

Nummer 5        Goud voor BASF

Nummer 4         De 3e verdieping van de Westerschelde

zie ook het volgende artikel: "aan de schelde valt niet te prutsen"  uit 2004 van Ludo Koch 

Nummer 3         Genoeg

Nummer 2         Tegengestelde geluiden 

Nummer 1     Bewoners maken bezwaar